Telefonia korporacyjna

ilustracja

TPnets.com realizuje instalacje korporacyjnych systemów telekomunikacyjnych w oparciu zarówno o klasyczne centrale telefoniczne, jak i platformy telefonii Internetowej – Voice over IP (VoIP). Realizujemy oczywiście również projekty łączące w/w technologie zarówno w sieciach naszych klientów, jak i w komunikacji poza korporację – poprzez punkty styku z operatorami kablowymi, komórkowymi i VoIP.

W zakresie klasycznej telefonii analogowej i ISDN – oferujemy instalacje bazujące na szerokiej gamie central – od popularnych, modularnych i niezawodnych polskich central Slican, po duże instalacje bazujące na centralach Alcatel. Dzięki odpowiednim modułom lub bramkom – możliwe jest również dostosowanie takich central do komunikacji typu VoIP, jak również udostępnienie użytkownikom systemu łączy do róznych operatorów (stacjonarnych, GSM, VoIP, tanich operatorów międzystrefowych) oferujących korzystniejsze stawki na różne typy połączeń.

Rozwiązania nowoczesnej telefonii korporacyjnej opieramy obecnie jednak przede wszystkim o platformy Voice over IP, takie jak Cisco Call Manager Express (posiadamy certyfikat Cisco CME) i Asterisk wsparte szeroką gamą telefonów i bramek VoIP (Cisco, Linksys, OKI i in.).  Oparcie telekomunikacji firmowej na systemie VoIP gwarantuje przede wszystkim znaczne obniżenie kosztów eksploatacji i połączeń. Najwyrażniejszym przykładem jest firma wieloodziałowa (lokalizacja oddziałów jest w zasadzie bez znaczenia – mogą to byc punkty sprzedaży w jednym mieście lub korporacja międzynarodowa), gdzie dzięki zastosowaniu połączeń telefonicznych poprzez Internet – koszty telekomunikacyjne wiążą się wyłącznie z opłatami za łącza do Internetu dla każdego z oddziałów – nie ma bowiem żadnych opłat za impulsy, czy abonamentu. Połaczenia w cąłości realizują uządzenia VoIP. Przy analizie kosztów warto zauważyć, że oddziały przykładowej korporacji i tak zazwyczaj posiadają dostęp do Internetu dla potrzeb prowadzonej przez siebie działalności, dostępu do baz cenników i magazynów w centrali, obsługi zamówień, raportowania, etc. Koszt eksploatacji jest więc tożsamy z kosztem administracji siecią informatyczną firmy. Analizy oszczędności dowodzą, że nawet do 70% rozmów w firmie wieloodziałowej realizowanych jest między pracownikami oddziałów firmy. Technologia VoIP jest niezastąpiona również w przypadku telepracy, i outsourcingu – umożliwia bowiem "redukcję do zera" kosztów połączeń telefonicznych między uczestnikami sieci VoIP dysponującymi dostępem do Internetu. Nie bez znaczenia dla oceny kosztów wdrożenia telekomunikacji IP i późniejszej jej eksploatacji, serwisu i nadzoru jest fakt, iż jej podstawę stanowi uniwersalne okablowanie sieci komputerowej, stanowiące znakomite i jednorodne medium transmisji danych, głosu i obrazu z dowolnych urzadzeń – od komputerów, poprzez telefony i domofony, na telewizji przemysłowej i systemach ochrony budynków kończąc. Oszczędności z prowadzenia telefonii VoIP są więc olbrzymie.

ilustracja

Pisząc o telefonii VoIP warto jednak wskazać równiez inne korzyści. Należy do nich pełna kontrola połączeń, przenoszenie połączeń, identyfikacja rozmówców, książki teleadresowe, połączenia konferencyjne i wiele innych opcji niedostepnych zazwyczaj w analogowych sieciach telekomunikacyjnych. Ponadto przy zastosowaniu tzw. videofonów – możliwe jest zestawianie video konferencji, dostęp do videodomofonów, czy systemów monitoringu obiektów.  Bardzo ważną cechą telekomunikacji VoIP jest fakt, iż gwarantuje ona dostęp do systemu telekomunikacyjnego zarówno z klasycznych telefonów analogowych, jak i telefonów IP oraz komputerów. Z jej uruchomieniem w firmie posiadającej sieć komputerową z uruchomieniem telefonii IP nie wiążą się koszty większe, niż przy zakupie klasycznego rozwiązania analogowego. Rolę "centralki" pełnić bowiem mogą zarówno niektóre routery wykrozystywane do komunikacji z Internetem oddziałów, czy choćby tylko samej centrali firmy, jak i platformy zewnętrzne – w oparciu o które również wdrażamy usługi dla naszych klientów.

Każda instalacja telekomunikacyjna wymaga analizy istniejących już w firmie rozwiązań, struktury korporacji, jej potrzeb i kosztów telekomunikacyjnych. Prosimy więc o kontakt z naszym biurem.