Sieci

ilustracja

Podstawowym przedmiotem działalności naszej firmy jest projektowanie, budowa i konserwacja sieci:

 • teleinformatycznych przewodowych;
 • elektro-energetycznych;
 • telewizji kablowej;
 • teleinformatycznych bezprzewodowych;

Wśród zrealizowanych przez nas zleceń wymienić można instalacje na Politechnice Łódzkiej, w kilku rozgłośniach radiowych, kancelariach adwokackich i notarialnych, a także w firmach prywatnych (patrz: Referencje).

Największym naszym projektem sieciowym jest stała rozbudowa własnej sieci osiedlowej Manhattan Network Center (MNC.PL) realizowana z wykorzystaniem technologii ethernet i własnego dedykowanego okablowania w Łodzi w oparciu o wymagane od stycznia 2001 r. zgłoszenie do URT.

Podstawą realizacji każdego projektu jest wyważenie potrzeb i możliwości Klienta realizowane w oparciu o dostarczone zapotrzebowanie, wizję lokalną, konsultację przygotowywanego projektu oraz gruntowną znajomość dostępnych na rynku technologii i cen.

Kolejnym elementem jest skierowanie do realizacji zlecenia dobrze i wszechstronnie przygotowanej kadry. Nasi pracownicy, prócz praktyki w realizowanych zleceniach, podnoszą systematycznie swoje kwalifikacje w ramach szkoleń realizowanych wewnątrz firmy i na kursach zewnętrznych. Jednym z efektów szkoleń zewnętrznych są uzyskiwane przez naszą firmę Autoryzacje.

Ostatnim filarem jest dążenie do realizacji zlecenia w sposób kompleksowy. Niejednokrotnie poprawne funkcjonowanie najlepszego nawet projektu sieci teleinformatycznej zależne jest nie tylko od dokładnego dobrania elementów aktywnych i pasywnych sieci, ale także np. od zabezpieczenia poprawnego sposobu zasilania urządzeń.

Kompleksowość oferowanych rozwiązań i technologii pozwala nam realizować dowolne zlecenia z zakresu sieci teleinformatycznych, w tym:

 • klasyczne instalacje komputerowe;
 • sieci telefoniczne wraz z telefonią internetową (VoIP);
 • sieci alarmowe, monitoringowe i domofonowe, również w oparciu o własne rozwiązania elektroniczne;
 • sieci elektro-energetyczne dedykowane do zabezpieczenia poprawnego zasilania wybranych instalacji Klienta;
 • sieci bezprzewodowej transmisji danych;
 • rozległe sieci korporacyjne;
 • sieci dostępowe w oparciu o własne węzły Internetowe;
 • okablowanie strukturalne budynków.

Uzupełnieniem ofert budowy sieci, będących w istocie zleceniami infrastrukturalnymi, jest dobór i dostawa elementów aktywnych sieci (serwery, stacje robocze, przełączniki, routery, etc.), a także administracja, serwis i konserwacja istniejących instalacji oraz pracujących w nich urządzeń i systemów, w tym serwerów.

Szczególną rolę wśród oferowanych przez nas usług odgrywa wykonywany przez nas na zlecenie audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych Klienta (Unix/Windows) oraz wdrożenia w zakresie poprawy bezpieczeństwa danych i niezawodności systemów (m.in. archiwizacja danych, zasilanie awaryjne, rozwiązania redundantne).

Realizujemy również zlecenia w zakresie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, rozbudowy komputerów, wdrożeń, aktualizacji i reinstalacji oprogramowania, a także archiwizacji danych w sieciach komputerowych MSP.