Systemy Alarmowe

Wstęp

Dobór, montaż, audyt i produkcja elementów systemów monitoringu, alarmowych i domofonowych stanowi rozwinięcie naszej oferty budowy i administracji systemów sieci logicznych o elementy zabezpieczenia i nadzoru. Punktem wyjściowym dla naszej oferty jest fakt, iż klasyczne okablowanie sieci strukturalnej pozwala na wprowadzenie w sieć szeregu urządzeń elektronicznych (jak kamery, czujniki, systemy dostępu, urządzenia rejestrujące i in.), których często elementem nadzorczym są komputery i łącza komputerowe pozwalające na lokalny i zdalny monitoring oraz programowanie i rejestrację zdarzeń. Urządzenia zabezpieczające stanowią ponadto jeden z najważniejszych elementów kontroli dostępu zarówno do samych systemów informatycznych, jak również obiektów publicznych, przemysłowych, biur i mieszkań prywatnych.

Zajmujemy się instalacją standardowych systemów alarmowych oraz produkcją własnych na specjalne zamówienie klienta. Niewątpliwą zaletą systemów własnych jest fakt, iż każde urządzenie jest niepowtarzalne. Potencjalny włamywacz nie może przewidzieć zastosowanych rozwiązań, a klient ma pewność, że urządzenie jest wyposażone w funkcje, które nie występują w standardowych centralach alarmowych (z wyjątkiem systemów bardzo drogich i skomplikowanych).

Poza produkcją i sprzedażą własnych central alarmowych, na życzenie klienta, instalujemy także centrale produkowane seryjnie, posiadające niezbędne atesty np. centrale firmy Satel, które posiadają atest klasy C, homologację na wbudowany modem telefoniczny, możliwość monitoringu poprzez sieć telefonii analogowej, pagery, stację monitorującą jak i przez sieć telefonii cyfrowej (GSM 800MHz i 1900MHz). W naszych instalacjach stosujemy urządzenia sprawdzone renomowanych firm z branży zabezpieczeń m.in. Satel, DSC, Visonic, Aritech i inne. Proponowany sprzęt już wiele razy potwierdził swoją skuteczność i niezawodność. Oferujemy między innymi:

 • centrale alarmowe (sterowane przez mikroprocesor – najnowszej generacji);
 • czujniki podczerwieni pasywnej (PIR);
 • czujniki ultradźwiękowe;
 • czujniki mikrofalowe;
 • czujniki wibracyjne;
 • sygnalizatory akustyczne, optyczno – akustyczne również takie, które pracują nawet po zerwaniu;
 • aparaturę bezprzewodową (piloty z przyciskami napadowymi, radiolinie);
 • systemy bezprzewodowe (centrale, czujniki, sygnalizatory );
 • zamki szyfrowe;
 • akumulatory do zasilania awaryjnego;
 • zbliżeniowe lampy oświetlające;
 • osprzęt instalacyjny;
 • czujniki dymu i temperatury;
 • detektory gazu (różne rodzaje gazu (np. ziemny, dwutlenek węgla, chlor);
 • nadajniki i odbiorniki sygnałów z obiektów monitorowanych.

Typy systemów alarmowych.

Poniższe opisy mają za zadanie przybliżyć problematykę systemów zabezpieczeń. Nie są w stanie przedstawić wszystkich aspektów tematu. Konieczne jest indywidualne dobranie rozwiązania optymalnego do konkretnego przypadku. Wszystkie nasze systemy są odporne na próbę ingerencji osób niepożądanych. Stosujemy różnorodne formy załączenia i wyłączania systemów alarmowych: klawiatury membranowe, czujniki zbliżeniowe, a także sterowniki radiowe. W razie konieczności przerabiamy fabryczne centrale dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta. Staramy się dołożyć wszelkich starań, by proponowany system był niezawodny i prosty w obsłudze. Przed montażem przeprowadzamy szereg testów sprawdzających poprawność działania poszczególnych elementów każdego systemu alarmowego.

Dewizą firmy TPnets.com jest implementacja kompleksowych rozwiązań, indywidualne podejście do każdego klienta i oczywiście dyskrecja – cała dokumentacja jest przechowywana poza firmą, a pliki komputerowe kodowane są profesjonalnymi algorytmami opracowanymi przez informatyków.

Współpracujemy z wyspecjalizowanymi firmami zajmującymi się monitoringiem. Załatwiamy wszystkie niezbędne formalności i procedury techniczne. Jedynym obowiązkiem Zleceniodawcy jest złożenie podpisu pod zamówieniem i umową z firmą monitorującą (w tym wypadku nie jestemy pośrednikiem).

Na państwa życzenie firmy monitorujące mogą być powiadamiane nie tylko o włamamaniu, ale także o wyłączeniu alarmu "pod przymusem" (tzw. "napadówka"), załączeniu alarmu p-poż, zalaniu, nieszczelności instalacji gazowej, czy koniecznoci wezwania pomocy. Rozwiązanie takie daje gwarancję niemal natychmiastowej reakcji właściwych służb, co prowadzi do uniknięcia dużych strat materialnych, a często także ratowania życia.

System tradycyjny.

Najtańszy i najprostszy, ale jednoczenie najbardziej zawodny. Standardowo składa się z kilku lub kilkunastu czujek PIR, centrali alarmowej, sygnalizatora i urządzenia załączająco – wyłączającego system. Skuteczność i niezawodność takiego systemu zależy od klasy zainstalowanych urządzeń i fachowości instalatora. Najsłabszymi ogniwami są: brak jakiejkolwiek możliwości kontroli systemu z zewnątrz, niemożność wezwania służb interwencyjnych, czy choćby telefonicznego powiadomienia o zaistniałym problemie właściciela. Wbrew opiniom większości instalatorów, niewiele osób zwróci uwagę na sygnalizator optyczno – akustyczny. Jeśli zamontowany jest w sposób umożliwiający zasłonięcie go lub zniszczenie często nawet nie odstrasza on włamywacza. Jednak przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń i pomysłowym montażu można znacznie utrudnić zerwanie bądź zasłonięcie urządzenia.

System z monitoringiem

Zasadniczo nie różni się od opisywanego powyżej. Istotny jest jednak fakt, iż ostatnim ogniwem jest tu nadajnik telefoniczny lub radiowy, który powiadamia odpowiednie służby o włamaniu, napadzie, zalaniu itd.

Jeśli system zostanie skonfigurowany w odpowiedni sposób, stacja monitorująca otrzyma sygnał najpóźniej po 30 sekundach od momentu zaistnienia naruszenia chronionego obiektu. Włamywacz prawdopodobnie nie będzie nawet wiedział o załączeniu się alarmu (powiadomienie radiowe lub telefoniczne jest ciche, dyskretne).

Oczywiście dla sprawnego działania całego systemu ważny jest wybór firmy ochraniającej państwa mienie, m.in. trzeba wziąć pod uwagę ilość posiadanych przez wybraną firmę jednostek patrolujących – tak, aby czas dojazdu nie przekroczył 5 -10 minut, wyszkolenie patroli, a przede wszystkim sprawność techniczna centrali firmy monitorującej (zdublowanie urządzeń, przeszkolenie kadry, kontrola radiowego bądź telefonicznego połączenia z chronionym obiektem).

System dla dużych obiektów.

System taki projektujemy ze szczególną uwagą, biorąc pod uwagę wszystkie możliwości wejścia i wyjścia z poszczególnych pomieszczeń. Możliwa jest kontrola nawet 500 pomieszczeń, czujników przeciwpożarowych, czujników gazu, zalania itp. Całość jest w stanie dozorować jedna przeszkolona osoba. W razie zaistnienia poważnego problemu poprzez naciśnięcie konkretnego przycisku, pod pozorem rozbrojenia systemu alarmowego, wezwie pomoc (uruchamia ciche powiadomienie o "rozbrojeniu pod przymusem"). Możliwości jakie powstają przy tak rozbudowanych systemach są praktycznie nieograniczone: poczynając od załączania systemu w poszczególnych pomieszczeniach o konkretnych porach, poprzez załączanie całych stref (powiedzmy po 50 pomieszczeń), blokady wejścia w weekendy i święta do pełnej rejestracji kto i kiedy przebywał w danym pomieszczeniu oraz samouzbrajania się systemu, jeśli nikt nie przebywa w pokoju dłużej niż zadany czas.

Jest to idealny system dla szpitali, hoteli (gdzie gość wychodząc z pokoju załącza system alarmowy, a wracając wyłącza), urzędów państwowych, szkół, zakładów pracy. Rozwiązanie to ze względu na możliwość szybkiej rozbudowy nadaje się świetnie dla firm i instytucji planujących rozwój swoich obiektów z równoczesnym zastosowaniem ochrony fizycznej.

Kotrola dostępu

Szerokie zastosowanie tych systemów umożliwia wykorzystanie ich praktycznie wszędzie poczynając od otwarcia pojedynczych drzwi, poprzez gospodarkę magazynową, otwieranie w określonych godzinach wjazdu na parkingi, kontrolę lokalnego kserografu, rejestrację czasu pracy wszystkich pracowników na odblokowywaniu systemów zabezpieczeń na skarbcu kończąc. Oferowane systemy w zależności od konkretnych potrzeb można podłączyć do systemu alarmowego i monitoringu lub własnej bazy komputerowej. Dokładna rejestracja czasu pracy umożliwia wprowadzenie nowoczesnych systemów motywacyjnych, a co za tym idzie podniesienie poziomu i wydajności pracy. Elementem identyfikującym każdego uprawnionego mogą być karty magnetyczne, breloki, karty chipowe, identyfikatory radiowe i wiele innych. Wszystkie te identyfikatory mogą zawierać różne poziomy dostępu do okrelonych pomieszczeń czy zasobów. Przed projektowaniem i instalacją takiego systemu należy dokładnie ustalić jego założenia i potrzeby i możliwoci.

Telewizja przemysłowa i monitoring kamerowo – akustyczny

Telewizja przemysłowa służy najczęciej do kontroli miejsc istotnych tak pod względem bezpieczeństwa jak i wartości. Dzięki niej w dużych obiektach jestemy w stanie zobaczyć co dzieje się w holu, na korytarzach, czy przy kasie. Telewizja daje nam możliwość podejrzenia konkretnych sytuacji, zachowań i ewentualne przeciwdziałanie lub w koniecznych przypadkach, wezwania pomocy. Można stosować ją także do kontroli zakładów produkcyjnych, ramp załadowczych, szatni, okolic obiektu lub pracy kasjerek. Obraz możemy rejestrować na specjalnym magnetowidzie poklatkowym lub komputerze wyposażonym w odpowiednią kartę rozszerzeń i oprogramowanie. Straż przemysłowa może nadzorować cały budynek nie ruszając się z wartowni.

Systemy oparte o komputerowe przetwarzanie obrazu dają możliwość bezprzewodowego nadzoru całego obiektu z dowolnego komputera podłączonego do sieci firmowej. Odpowiednia konfiguracja (wraz z zabezpieczeniem) daje nam możliwość podglądu poprzez Internet lub sieć telefoniczną. Dzięki temu możemy dowiedzieć się co w dowolnym momencie dziej się w obiekcie bez konieczności udawania się do niego.

Podsumowanie

Przy projektowaniu systemu nie wolno zapominać o konieczności umieszczenia przycisków napadowych np. w kasie, ale także podczas transportu gotówki lub innych dóbr materialnych wysokiej wartości. W tym celu stosuje się osobiste systemy przywoływania pomocy. Zasadniczo są one integralną częścią systemu alarmowego. Pozwalają na natychmiastowe wezwanie pomocy, załączenie sygnalizatorów alarmowych.

Wyobraźmy sobie np. sterroryzowanie kasjerki w WC. Jakość zabezpieczeń przeciwwłamaniowych (elektronicznych i mechanicznych) nie ma w tej sytuacji znaczenia. Wystarczy zabrać jej klucze i kasa stoi przed napastnikiem otwarta. Klasyczne systemy alarmowe przeznaczone są bowiem do ochrony obiektu w czasie jego zamknięcia i nieużywania. Co może zrobić kasjerka w sytuacji napadu (?) – zachować spokój, poprowadzić napastnika do kasy i otwierając sejf uruchomić wezwanie pomocy poprzez kod "przymusowego wyłączenia lub zaopatrzyć się w przycisk napadowy w postaci breloczka, wisiorka lub innego drobnego przedmiotu. Dzięki temu może skutecznie, drogą radiową wezwać pomoc – np. strażnika, bądź wyspecjalizowaną agencję ochrony, która w takich przypadkach zastosuje jedną z procedur obezwładnienia napastnika.

Przed zamówieniem każdego systemu sugerujemy sporządzenie listy oczekiwań i koniecznych kombinacji związanych z całym systemem np. załączanie systemu w domu, a czujników w garażu poprzez pilota otwierającego i zamykającego drzwi garażowe, możliwość poruszania się po chronionym obszarze zwierząt – istnieją rozwiązania które nie załączą systemu przy obecnoci psa lub kota.

Jeśli chcemy spać spokojnie, włączamy system w nocy i tu pojawia się następny problem: czy ktoś z domowników chodzi w nocy do WC lub kuchni? Wbrew pozorom to bardzo ważne informacje. Przy projektowaniu systemu, może okazać się, iż po zainstalowaniu konkretnych elementów i rozwiązań nie ma możliwości wyłączenia na noc całego piętra i sypialni. Wszystkie szczegóły dotyczące funkcjonowania systemu trzeba więc bardzo dokładnie przemyleść.


Koszt instalacji alarmowych kalkulowany jest wyłącznie dla konkretnego projektu. W oczywisty sposób zależy on bowiem od rodzaju i ilości zastosowanych elementów i technologii. Firma nasza nie prowadzi również sprzedaży detalicznej samych elementów.