Zakres działalności firmy TPnets.com

TPnets.com oferuje projektowanie, wykonanie i serwis instalacji sieciowych. Przygotowanie i wdrożenie zamówionych baz danych i oprogramowania. Przedmiotem działalności Spółki jest (§ 6. umowy spółki):

 • projektowanie, instalacja i konserwacja sieci:
  • teleinformatycznych przewodowych;
  • elektro-energetycznych;
  • telewizji kablowej;
  • teleinformatycznych bezprzewodowych;
 • sprzedaż, projektowanie, montaż, produkcja i instalacja sprzętu i akcesoriów teleinformatycznych i elektronicznych;
 • sprzedaż, dystrybucja i produkcja oprogramowania;
 • administracja, serwis i konserwacja urządzeń teleinformatycznych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów;
 • świadczenie usług Internetowych, m.in.:
  • projektowanie i wykonawstwo serwisów WWW;
  • instalacja i konfiguracja oprogramowania dostępowego;
  • instalacja serwerów sieciowych;
  • rejestracja domen;
  • zakładanie i prowadzenie kont na serwerach;
 • realizacja usług teleinformatycznych w sieciach korporacyjnych (Intranet);
 • projektowanie, serwis, montaż i sprzedaż urządzeń i systemów alarmowych;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • promocje i usługi reklamowe;
 • skład i projektowanie – m.in.: DTP, CAD.
 • przygotowywanie ekspertyz prawnych;
 • doradztwo, badania i ekspertyzy we wszystkich wyżej wymienionych dziedzinach;
 • inne związane z przedmiotem działalności spółki.