Kilka słów o firmie

ilustracja

Szanowni Państwo,

TPnets.com Sp. z o.o. jest polską firmą specjalizującą się w projektowaniu, budowie i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi. Zapewniamy kompleksową obsługę informatyczną firm i instytucji, hosting domen oraz serwisów internetowych. W oparciu o zlokalizowane w Łodzi w budynku Red Tower (łódzki odpowiednik LIM) własne Data Center zapewniamy przestrzeń do kolokacji serwerów i urządzeń sieciowych, a także peering z niemal wszystkimi operatorami krajowymi i regionalnymi dostępnymi na łódzkim rynku. Naszą ofertę peeringową rozszerza ponadto własny węzeł w Warszawie (PLIX DC) zapewniając dodatkowe punkty styku z rynkiem łódzkim, a także innymi węzłami projektu Tanie Łącze KIKE na terenie całego kraju.

Na rynku łódzkim realizujemy szeroką gamę usług szerokopasmowych, do których należy m.in.:

 • pełen pakiet usług 3Play (Internet, Telewizja, Telefon) realizowany w oparciu o własną sieć dostępową IP ze szkieletem FTTB na terenie Łodzi;
 • usługi dostępu do Internetu i telefonii na terenie Powiatu Zgierz z wykorzystaniem własnych sieci kablowych (miasta) i bezprzewodowych (obszary wiejskie);
 • pakiet dedykowanych usług dostępowych dla klientów biznesowych realizowanych w oparciu o infrastrukturę światłowodową FTTx z uwzględnieniem rozwiązań redundantnych i obsługą sesji BGP;
 • usługi telefonii IP z wykorzystaniem własnej centrali i numeracji;
 • budowę i utrzymanie infrastruktury światłowodowej oraz peeringów dla lokalnych ISP.

Firma posiada zdobywane od 2009 r. doświadczenie w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych w ramach RPO oraz POIG. Najnowszym i największym projektem tego typu jest zrealizowany od lipca 2013 r. do października 2015 r. projekt Next Generation Network (NGN) – budowa sieci optycznej GPON FTTH w Łodzi i Zgierzu. W jego ramach wybudowana zostanie na terenie kilku osiedli w Łodzi i w Zgierzu sieć FTTH dostępna dla przeszło 10 tys. lokali, której łączna długość łączy światłowodowych wraz z magistralą międzymiastową i miejską wyniesie ok. 90 km gwarantując prędkością dostępu do Internetu wynoszącą nie mniej, niż 100 Mb/s.

Specjalizacja w budowie i eksploatacji światłowodowych sieci własnych oraz na zlecenie podmiotów trzecich powodują, iż TPnets.com posiada własne zaplecze projektowe i techniczne niezbędne do realizacji inwestycji w trybie “zaprojektuj i wybuduj”. Doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w których jesteśmy inwestorem zlecającym prace podmiotom trzecim pozwoliło nam ponadto wypracować skuteczne mechanizmy nadzoru inwestorskiego – w szczególności w zakresie negocjacji cen i nadzoru kosztów oraz dokumentacji niezbędnej w procesach inwestycyjnych i projektach realizowanych z dofinansowaniem unijnym. Oferujemy tym samym zarówno usługi projektowo-budowlane, jak i nadzoru inwestorskiego.

W zakresie usług dodatkowych dla biznesu zapewniamy zarówno opiekę nad sprzętem naszych klientów, jak i kompleksowe wdrożenia systemów informatycznych.

Firma nasza wykonuje ponadto:

 • budowę, serwis i nadzór w zakresie łączy światłowodowych, LB i linii radiowych (łącza dzierżawione, okablowanie w kanalizacji własnej, TPSA i podmiotów trzecich),
 • kolokację, wdrożenia i obsługę serwerów oraz systemów informatycznych w oparciu o własne Data Center zlokalizowane w Łodzi lub w zasobach Klientów,
 • budowę firmowych sieci telefonicznych (w tym telefonii internetowej – VoIP), monitoringu i systemów alarmowych;
 • stałą obsługę komputerową (długoterminowe umowy serwisowe i pogotowie komputerowe);
 • wszelkiego rodzaju prace instalacyjne (sieciowe, monitoringu oraz elektro-energetyczne);
 • przygotowanie i wdrażanie oprogramowania (m.in. własnych systemów);
 • i inne.

Jednym z najważniejszych naszych projektów w zakresie sieci szerokopasmowych jest budowana od 2000 r. własna abonencka sieci pod nazwą MNC.PL (Manhattan Network Center Łódź). Projekt realizowany jest z wykorzystaniem technologii Ethernet i własnego dedykowanego okablowania FTTx oraz ETTH, zaś na terenach wiejskich i podmiejskich – również w oparciu o rozwiązania bezprzewodowe WiFi.

Działając od 1999 r. w formie spółki cywilnej, z uwagi na rozwój działalności, z dniem 10.03.2016 r. firma TPnets.com przekształcona została w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przykłady innych projektów dostępne są w sekcji REFERENCJE.