Manhattan Network Center

ilustracja

Jednym z najważniejszych naszych projektów naszej firmy w zakresie sieci komputerowych, jest budowa własnej Miejskiej Sieci Informatycznej – Manhattan Network Center, realizowanej z wykorzystaniem technologii ethernet oraz własnego dedykowanego okablowania szkieletowego i łączy dzierżawionych w Łodzi.

Oferta dostępna jest wyłącznie w zasobach już objętych siecią MNC lub też w kompleksach budynków, w których istnieje mozliwość budowy nowych węzłów sieci dla grup użytkowników.

Koncepcja sieci MNC powstała w drugiej połowie lat 90-tych dla zasobów SM „Śródmieście”, jako rozwinięcie naszej oferty łączy dzierżawionych przeznaczonych głównie dla firm (LB). Z uwagi na obowiązujące ówcześnie prawo telekomunikacyjne, koszty dostępnych wariantów inwestycji i kwestie formalne, pierwsze węzły sieci MNC.PL na osiedlu uruchomiliśmy jednak dopiero wiosną 2000 roku. Podstawowym założeniem realizowanego projektu było bowiem udostępnienie naszym Abonentom szybkiej i niedrogiej sieci.

Liberalizacja przepisów prawa telekomunikacyjnego, jaka nastąpiła z początkiem 2001 roku, otworzyła nam możliwość szybkiej rozbudowy sieci również poza zasobami SM "Śródmieście" obejmując stopniowo kolejne rejony miasta.

Nasza oferta dla Abonentów sieci MNC.PL obejmuje pakiet usług w skład którego wchodzą:

  • 24-godzinny, nielimitowany czasowo i w zakresie ilości przesyłanych danych dostęp do Internetu i zasobów MNC.PL;
  • kilka pakietów prędkości dostępu do sieci;
  • 150 MB konto shellowe z przeznaczeniem na pocztę elektroniczą, własną stronę www, dane, etc;
  • ochorna antywirusową i antyspamową poczty przesyłanej bezpiecznym połączeniem SSL od / do abonentów sieci;
  • na życzenie dodatkowe konto pocztowe, również o pojemności 150 MB;
  • szereg usług dodatkowych, takich jak publiczne IP, serwery gier, wewnętrzne forum dyskusyjne oraz platformę wymiany danych, i in.

Naszym Abonentom oferujemy ponadto dodatkowe usługi związane z konfiguracją, konserwacją, rozbudową i dostawą komputerów, a także (re-)instalacją oprogramowania i nauką obsługi komputera i oprogramowania.

Szczegółowe informacje nt. sieci MNC.PL, w tym zasięgu, pakietu usług, kosztów, formularz zgłoszeniowy i in. znajdują się na stronie www.mnc.pl.

Zapraszamy!