Dostęp radiowy (WLAN)

ilustracja

Łącza radiowe (tzw. WLAN – WirelessWAN) są skutecznym i popularnym wariantem realizacji usługi dostępu do Internetu na obszarach, w których występują trudności z realizacją usługi dostępu po tradycyjnych łączach kablowych.

Przyłącze realizowane jest na podobnych zasadach, co przy pomocy klasycznych modemów kablowych, jednak zamiast modemu i dzierżawionych łączy, transfer zapewniają urządzenia radiowe. Łącza radiowe charakteryzuje ich znaczna przepustowość (zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu Mb), czas realizacji zlecenia (brak oczekiwania na zestawienie lub wykonanie toru kablowego) i prostota instalacji (instalacja składa się z anteny umieszczanej na dachu budynku i krótkiego kabla antenowego do urządzenia odbiorczego, łączonego z siecią LAN Klienta zwykłą skrętką).

Podstawą instalacji dostępu bezprzewodowego jest radiowy punkt dostępowy (AP) sieci WLAN pracujący w trybie bridge do zdalnej stacji bazowej przyłączonej do naszej sieci. Instalacja AP wymaga montażu zewnętrznej anteny kierunkowej na Państwa budynku. UWAGA! Realizacja tego wariantu usługi wymaga zapewnienia optycznej widzialności anten AP i naszej stacji bazowej, stąd możliwość lokalizacji anteny ponad obrysem sąsiadujących budynków i drzew jest tutaj elementem kluczowym dla zestawienia tego typu usługi. AP przyłączane jest z kolei poprzez port ethernet do sieci LAN klienta.

Koszty zestawienia i utrzymania łącza radiowego, zależne są od klasy urządzeń – a ta, od rodzaju kontraktu zawieranego z Klientem przede wszystkim co do wymaganej przepustowości łącza. Na rynku dostępne jest całe spektrum urządzeń radiowych począwszy od prostych i tanich rozwiązań domowych, po profesjonalne radiolinie na pasmo publiczne i licencjonowane – tym istnieje możliwość zaoferowania usług o szerokim spektrum prędkości i cen.

Szczegółowa kalkulacja rozwiązań radiowych wymaga przeprowadzenia wywiadu lokalnego i uzyskania informacji od Klienta, co do oczekiwanych warunków technicznych połączenia. Dedykowane łącza radiowe stanowią atrakcyjną ofertę dostępową dla firm i instytucji oraz małych sieci poszukujących ekonomicznego i sprawnego dostępu do Internetu. Z uwagi na koszt urządzeń radiowych, oferta ta jest ofertą droższą od przyłączeń w klasycznych sieciach osiedlowych, jednak korzystniejsza od dedykowanych łączy komercyjnych dużych operatorów.

Konieczność każdorazowej indywidualnej kalkulacji oferty na radiowe łącze dedykowane, dynamiczne zmiany oferty i cen urządzeń dostępnych na rynku, a także potrzeba dokonania wizji lokalnej celem określenia widoczności optycznej budynku Klienta z węzłami naszej sieci powodują, iż usługi te nie objęte są sztywnym cennikiem. Osoby zainteresowane ofertą radiową, prosimy więc o kontakt z naszym biurem.