Kolokacje

ilustracja

Kolokacja – to umieszczenie serwera klienta w serwerowni operatora.

Większość podmiotów umieszcza własny serwer we własnej siedzibie i doprowadza do niego łącza od operatora nadrzędnego celem udostępnienia zasobów w Internecie lub dla pracowników zdalnych. Rozwiązanie takie ma szereg zalet – jednak nie zawsze jest optymalne. Istnieje szereg powodów, dla których warto rozważyć opcję ulokowania serwera firmowego u dostawcy usług Internetowych, np. w serwerowni TPnets.com, m.in:

 • wyższa dostępność serwera z Internetu – operator posiada zazwyczaj kilka różnych łączy do Internetu, więc awaria nawet części z nich nie odcina serwera Klienta od sieci; firma Klienta posiada zazwyczaj tylko jedno łącze;
 • serwerownie operatorów posiadają zazwyczaj klimatyzację i systemy zasilania awaryjnego, co rzadko jest standardem w mnieszych firmach;
 • operator na mocy dodatkowych umów może objąć częściową lub pełną administrację kolokowanym serwerem, co zmniejsza koszty Klienta w zakresie konieczności zatrudniania własnego administratora;
 • niejednokrotnie w siedzibie Klienta nie istnieją warunki techniczne niezbędne do zestawienia łączy o odpowiednio dużej przepustowości, by zapewnić bezproblemowy dostęp do zasobów Klienta – przykładowo firma posiada kilkadziesiąt oddziałów na terenie całego kraju pracujących zdalnie na firmowej bazie danych, co wymaga dużej przepustowości łączy między Internetem, a serwerem, a do siedziby Klienta nie można zestawić łączy o tak dużej przepustowości lub taka inwestycja jest z uwagi na ksozty – nieopłacalna;
 • duża liczba kontrahentów Klienta znajduje się np. w innym kraju lub regionie, niż główna serwerownia Klienta – umieszczenie dodatkowego serwera bliżej takich kontrahentów, poprawia wydajność komunikacji;
 • w serwerowni operatora można umiescic rownież serwer zapasowy, zbierający kopie danych na wypadek awarii lub zniszczenia (np. zalania) głównej serwerowni;
 • wreszcie niejednokrotnie koszt zakupu pasma dla serwera kolokowanego jest zazwyczaj niższy, niż podobnej przepustowości dostarczanej do siedziby Klienta, gdyż brak jest kosztów związanych z uruchomieniem i eksploatacją toru transmisyjnego.

Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. Kolokacja stanowi równocześnie swoistą usługę pomiędzy hostingiem danych klienta na serwerach operatora, a usługą zestawienia łączy dla zapewnienia dostepu do Internetu sieci i serwerów Klienta w jego lokalizacji.

Podstawę wyceny usługi kolokacji stanowi zakontraktowana maksymalna przepustowość łączy, jaką otrzymuje do dyspozycji Klient dla kolokowanej maszyny oraz gwarancje pełnej przepustowości przez 24 godz. / dobę lub ich brak. Rodzaj i charakter udostępnianych danych ma znaczenie drugorzędne, jednak usługa kolokacji (jak nadmieniono wyżej) może łączyć się z innymi usługami, takimi jak administracja serwerem, udostępnianie usług dodatkowych dla serwera, jak zewnętrzny system archiwizacji danych, czy zewnętrzna baza danych, i in. Kolokacja jest jednak bardzo ciekawą usługa dla wszystkich klientów posiadających własny serwer, a limitowany dostęp do odpowiednio szybkich łączy, brak miejsca lub środków na profesjonalną serwerownię lub ograniczenia w zakresie personelu przygotowanego do codziennej administracji serwerami.

* * *

Średni koszt kolokacji serwera wynosi:

 • 450 zł netto / m-c przy paśmie 50/50 Mb;
 • 700 zł netto / m-c dla pasma 100/100 Mb.

Usługa obejmuje:

 • kolokację typowego serwera (do 2U)
 • zasilanie do 350 W;
 • umieszczonego w naszej klimatyzowanej serwerowni (dwa niezależne systemy chłodzenia),
 • zabezpieczonego przed przerwami w zasilaniu systemem zasilaczy awaryjnych (UPS) i dwoma przyłączami zasilania z siłowni Red Tower,
 • posiadającego gwarantowany (CIR=EIR), a więc dedykowany i symetryczny oraz nielimitowany dostęp do Internetu
 • dla którego łączność z Internetem zapewniają dwa niezależne routery BGP dysponujące łączami 10G oraz 1G do polskich IXów oraz operatorów krajowych i zagranicznych
 • mającego wsparcie naszych własnych serwerów DNS,

Koszt kolokacji dla wyższych prędkości lub serwerów o parametrach przekraczających 2U i 350 W zasilania ustalany indywidualnie.

Porty dostępne dla kolokowanych serwerów:

 • 10/100/1000 Mb TX,
 • 1 Gb FX (SM lub MM),
 • 10 Gb FX.

* * *

Z uwagi na dostępność w naszej serwerowni:

 • łódzkiego węzła IX.LODZ.PL,
 • stykami z operatorami lokalnymi i krajowymi dostępnymi w Łodzi,
 • transmisjami z naszej serwerowni do wszystkich większych IXów w kraju (m.in. Thinx, TPIX, PLIX, PIX, KIX, EPIX)

w naszej serwerowni skolokować można również własne switche i przełącznice. Kolokacja switcha 1U wynosi 100 zł netto / m-c, zaś za patchpannel – 50 zł / m-c. Nie pobieramy żadnych opłat za realizację i utrzymanie połączeń kablowych między switchami naszych kontrahentów.

Szczegółowych informacji udziela nasze biuro oraz administratorzy.