Skip to content

[page_title]

TPnets.com Sp. z o.o. jest polską firmą specjalizującą się w projektowaniu, budowie i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi. Zapewniamy kompleksową obsługę informatyczną firm i instytucji, hosting domen oraz serwisów internetowych. W oparciu o zlokalizowane w Łodzi w budynku Red Tower (łódzki odpowiednik LIM) własne Data Center zapewniamy przestrzeń do kolokacji serwerów i urządzeń sieciowych, a także peering z niemal wszystkimi operatorami krajowymi i regionalnymi dostępnymi na łódzkim rynku.

Firma posiada zdobywane od 2009 r. doświadczenie w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych w ramach RPO oraz POIG – zarówno własnych, jak i wykonywanych na rzecz podmiotów trzecich.

W zakresie zleceń zewnętrznych spółka realizuje ponadto kompleksowo projektowanie, budowę, odbiory, serwis i konserwację instalacji elektro-energetycznych, monitoringu przemysłowego, p.poż. + systemów oddymiania grawitacyjnego oraz innych instalacji niskoprądowych.

Na rynku łódzkim realizujemy szeroką gamę usług szerokopasmowych, do których należy m.in.:

Pełen pakiet usług 3Play

(Internet, Telewizja, Telefon) realizowany w oparciu o własną sieć dostępową IP ze szkieletem FTTB na terenie Łodzi, Zgierza i Głowna;

Usługi dostępu do Internetu i telefonii

na terenie Powiatu Zgierz (obszary wiejskie) z wykorzystaniem własnych sieci  bezprzewodowych;

Pakiet dedykowanych usług dostępowych

dla klientów biznesowych realizowanych w oparciu o infrastrukturę światłowodową FTTx z uwzględnieniem rozwiązań redundantnych i obsługą sesji BGP;

Usługi telefonii IP

z wykorzystaniem własnej centrali i numeracji;

Budowę i utrzymanie infrastruktury światłowodowej

oraz peeringów dla lokalnych ISP;

Specjalizacja w budowie i eksploatacji światłowodowych sieci własnych oraz na zlecenie podmiotów trzecich powodują, iż TPnets.com posiada własne zaplecze projektowe i techniczne niezbędne do realizacji inwestycji w trybie “zaprojektuj i wybuduj”. Doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w których jesteśmy inwestorem zlecającym prace podmiotom trzecim pozwoliło nam ponadto wypracować skuteczne mechanizmy nadzoru inwestorskiego – w szczególności w zakresie negocjacji cen i nadzoru kosztów oraz dokumentacji niezbędnej w procesach inwestycyjnych i projektach realizowanych z dofinansowaniem unijnym. Oferujemy tym samym zarówno usługi projektowo-budowlane, jak i nadzoru inwestorskiego. W zakresie usług dodatkowych dla biznesu zapewniamy zarówno opiekę nad sprzętem naszych klientów, jak i kompleksowe wdrożenia systemów informatycznych.

Jednym z najważniejszych naszych projektów w zakresie sieci szerokopasmowych jest budowana od 2000 r. własna abonencka sieci pod nazwą MNC.PL (Manhattan Network Center Łódź).

 

Projekt realizowany jest z wykorzystaniem technologii Ethernet i własnego dedykowanego okablowania FTTx oraz ETTH, zaś na terenach wiejskich i podmiejskich – również w oparciu o rozwiązania bezprzewodowe WiFi.

 

Działając od 1999 r. w formie spółki cywilnej, z uwagi na rozwój działalności, z dniem 10.03.2016 r. firma TPnets.com przekształcona została w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skip to content