Skip to content

Telekomunikacja – zakres działań

Specjalizujemy się w projektowaniu, budowie i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi. Zapewniamy kompleksową obsługę informatyczną firm i instytucji, hosting domen oraz serwisów internetowych.

W oparciu o zlokalizowane w Łodzi w budynku Red Tower (łódzki główny węzeł telekomunikacyjny, odpowiednik LIM) własne Data Center, zapewniamy przestrzeń do kolokacji serwerów i urządzeń sieciowych, a także peering z niemal wszystkimi operatorami krajowymi i regionalnymi dostępnymi na łódzkim rynku. Naszą ofertę peeringową rozszerza ponadto własny węzeł wymiany ruchu telekomunikacyjnego IX.LODZ.PL oraz węzeł w Warszawie w PLIX DC zapewniający dodatkowe punkty styku z innymi operatorami terenie całego kraju.

Telekomunikacja

Budowa sieci światłowodowych

TPnets.com realizuje kompleksowe zlecenia z zakresu projektowania, budowy i serwisowania sieci światłowodowych wykonywanych w oparciu o kanalizację własną oraz podmiotów trzecich.

Spółka jest stroną umowy ramowej na dostęp do kanalizacji Orange Polska S.A. (tzw. ROI), co umożliwia nam realizację projektów nie tylko w kanalizacji kablowej własnej lub Klienta, ale również w oparciu o infrastrukturę Orange Polska S.A.

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zleceń na budowę zarówno przyłączy światłowodowych na potrzeby firm i instytucji wspartych zabezpieczeniem transmisji oraz dostępu do usług IP, jak również kompleksowych projektów obejmujących budowę światłowodowych sieci dystrybucyjnych FTTB/FTTC dla operatorów telekomunikacyjnych w systemie outsourcingu. Zlecenia wykonujemy zarówno w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, jak również jako podwykonawca konkretnych etapów prac.

Szczegółowych informacji związanych z budową przyłączy i tras światłowodowych oraz realizacją kompleksowych inwestycji udziela nasze biuro. Zapraszamy!

Telekomunikacja

Łącza dedykowane dla biznesu (B2B)

Łącza dedykowane zapewniają niezawodną łączność z Internetem podmiotom  wymagającym gwarantowanej przepustowości, a także zazwyczaj relatywnie dużych przepustowości. Charakteryzują się one najwyższą stabilnością, jakością i dostępnością.

W naszej serwerowni dysponujemy łączami do operatorów krajowych i międzynarodowych oraz większości  węzłów wymiany ruchu w Polsce (IX). Posiadamy własną adresację, zaś dzięki protokołowi BGP gwarantujemy bezprzerwową łączność z Internetem również w przypadku awarii w sieciach któregokolwiek z operatorów nadrzędnych.

Przyłącza dedykowane dla Klientów biznesowych w aglomeracji łódzkiej realizujemy w oparciu o własną i dzierżawioną infrastrukturę kablową, zaś w miejscach poza jej zasięgiem – wykorzystujemy urządzenia radiowe. Wybór technologii dostępowej uzależniony jest każdorazowo od specyfiki zamówienia Klienta, lokalizacji jego sieci i warunków technicznych.

Szczegółowy przebieg infrastruktury światłowodowej dostępnej dla realizacji usług B2B/B2A dostępny jest w formacie KMZ (Google Earth) na stronie  Łódzkiego Węzła Telekomunikacyjnego IX.LODZ.PL.

Oprócz dostępu do Internetu, na życzenie zapewniamy konsultacje i dostawy sprzętu sieciowego, jego konfigurację, a także późniejsza administrację. Realizujemy również inne zlecenia z zakresu administracji serwerów, audytu, przygotowania i wdrożeń oprogramowania i systemów, szkoleń, a także hostingu usług Internetowych.

Hosting i kolokacja

Pojęcie hostingu obejmuje utrzymanie na serwerach operatora stron danych Klienta – najczęściej stron WWW, poczty elektronicznej i baz związanych z prezentowaniem i wymianą danych poprzez Internet. 

Naszym Klientom udostępniamy serwery baz danych MySQL, bezpieczne serwery WWW (HTTPS), usługę rejestracji i utrzymania domen (DNS), kolokację (umieszczenie własnego serwera w naszej serwerowni zlokalizowanej w budynku Red Tower w Łodzi – głównym węźle telekomunikacyjnym aglomeracji łódzkiej) i inne.

Telekomunikacja

Kolokacja – to umieszczenie serwera Klienta w serwerowni operatora.

Większość podmiotów umieszcza własny serwer we własnej siedzibie i doprowadza do niego łącza od operatora nadrzędnego celem udostępnienia zasobów w Internecie lub dla pracowników zdalnych. Rozwiązanie takie ma szereg zalet – jednak nie zawsze jest optymalne.

Istnieje szereg powodów, dla których warto rozważyć opcję ulokowania (a więc właśnie kolokacji) serwera firmowego u dostawcy usług internetowych, np. w serwerowni TPnets.com, m.in:

  • wyższa dostępność serwera z Internetu – jako operator telekomunikacyjny posiadamy szereg kilka różnych łączy do Internetu, więc awaria nawet części z nich nie odcina serwera Klienta od sieci; typowa firma Klienta posiada zazwyczaj tylko jedno łącze lub ograniczenia w zakresie możliwości swobodnego przenoszenia transmisji między alternatywne łącza (Klient nie posiada zazwyczaj własnej adresacji i routera BGP), co umożliwia zapewnienie pracownikom dostępu do Internetu trasą zapasową, ale utrudnia udostępnianie własnych usług serwerowych przez łącza różnych operatorów w swojej serwerowni (z uwagi na zazwyczaj różne adresy IP łączy kontraktowanych od różnych dostawców);
  • nasza serwerownia wyposażona jest w nadmiarową klimatyzację i systemy zasilania awaryjnego, co rzadko jest standardem w mniejszych firmach;
  • jako operator możemy na mocy dodatkowych umów objąć częściową lub pełną administrację kolokowanym serwerem, co zmniejsza koszty Klienta w zakresie konieczności zatrudniania własnego administratora;
  • duża liczba kontrahentów Klienta znajduje się np. w innym kraju lub regionie, niż główna serwerownia Klienta – umieszczenie dodatkowego serwera bliżej takich kontrahentów, poprawia wydajność komunikacji;
  • niejednokrotnie w siedzibie Klienta nie istnieją warunki techniczne niezbędne do zestawienia łączy o odpowiednio dużej przepustowości, by zapewnić bezproblemowy dostęp do zasobów Klienta – przykładowo firma posiada kilkadziesiąt oddziałów na terenie całego kraju pracujących zdalnie na firmowej bazie danych, co wymaga dużej przepustowości i niezawodności łączy między Internetem, a serwerem, a do siedziby Klienta nie można zestawić łączy o wymaganej redundancji oraz przepustowości lub taka inwestycja jest z uwagi na koszty – nieopłacalna; tymczasem w naszej serwerowni dysponujemy łączami o przepustowości do 40G i obsługujemy kilkadziesiąt Gb ruchu;
  • w naszym Data Center można umieścić również serwer zapasowy, zbierający kopie danych na wypadek awarii lub zniszczenia (np. zalania) głównej serwerowni;
  • niejednokrotnie cena kolokacji serwera jest niższa, niż zakup łączy o podobnej przepustowości dostarczanej do siedziby Klienta, gdyż brak jest kosztów związanych z uruchomieniem i eksploatacją przyłącza firmowego;
  • kolokacja obejmuje również możliwość instalacji przełącznic, urządzeń sieciowych (routery, serwery, rejestratory, NASy), a nawet kompletnych własnych szaf Klienta.

Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. Kolokacja stanowi równocześnie swoistą usługę pomiędzy hostingiem danych klienta na serwerach operatora, a usługą zestawienia łączy dla zapewnienia dostepu do Internetu sieci i serwerów Klienta w jego lokalizacji.

Podstawę wyceny usługi kolokacji stanowi zakontraktowana maksymalna przepustowość łączy, jaką otrzymuje do dyspozycji Klient dla kolokowanej maszyny oraz gwarancje pełnej przepustowości przez 24 godz. / dobę lub ich brak. Rodzaj i charakter udostępnianych danych ma znaczenie drugorzędne, jednak usługa kolokacji (jak nadmieniono wyżej) może łączyć się z innymi usługami, takimi jak administracja serwerem, udostępnianie usług dodatkowych dla serwera, jak zewnętrzny system archiwizacji danych, czy zewnętrzna baza danych, i in. Kolokacja jest jednak bardzo ciekawą usługa dla wszystkich klientów posiadających własny serwer, a limitowany dostęp do odpowiednio szybkich łączy, brak miejsca lub środków na profesjonalną serwerownię lub ograniczenia w zakresie personelu przygotowanego do codziennej administracji serwerami.

Skip to content