Skip to content

Instalacje – zakres działań

TPnets.com realizuje kompleksowo projektowanie, budowę, odbiory, serwis i konserwację instalacji:

 • teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych;
 • elektro-energetycznych;
 • telewizji kablowej i monitoringu przemysłowego;
 • p.poż. + systemów oddymiania grawitacyjnego;
 • pozostałych instalacji niskoprądowych;

Posiadamy szerokie i udokumentowane doświadczenie w realizacji zleceń w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, jak i w obiektach przemysłowych oraz budynkach użyteczności publicznej. 

Nasza spółka posiada blisko 200 certyfikatów uprawnień, kompetencji, oraz ukończonych szkoleń.

Instalacje

Usługi instalacyjne

naciśnij wybrany tytuł

Sieci firmowe

Podstawowym przedmiotem działalności naszej firmy jest projektowanie, budowa i konserwacja sieci:

 • teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych;
 • elektro-energetycznych;
 • telewizji kablowej;
 • telefonicznych;
 • monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu;
 • p.poż. wraz z systemami oddymiania grawitacyjnego.

Nasze realizacje obejmują instalacje przemysłowe wraz z automatyką, jak również komercyjne, akademickie i publiczne sieci telekomunikacyjne.

Instalacje

Największym naszym projektem sieciowym jest stała rozbudowa od 2000 r. własnej sieci osiedlowej Manhattan Network Center (MNC.PL) realizowana przede wszystkim z wykorzystaniem technologii światłowodowej GPON (światłowód doprowadzany bezpośrednio do mieszkania/lokalu) i własnego dedykowanego okablowania w Łodzi. W lokalizacjach, w których brak jest infrastruktury kablowej, realizujemy również usługi w oparciu o rozwiązania radiowe.

Równocześnie w zakresie realizacji zleceń obejmujących instalacje firmowe dla podmiotów trzecich, podstawą realizacji każdego projektu jest wyważenie potrzeb i możliwości Klienta realizowane w oparciu o dostarczone zapotrzebowanie, wizję lokalną, konsultację przygotowywanego projektu oraz gruntowną znajomość dostępnych na rynku technologii i cen.

Kolejnym elementem jest skierowanie do realizacji zlecenia dobrze i wszechstronnie przygotowanej kadry. Nasi pracownicy, prócz praktyki w realizowanych zleceniach, podnoszą systematycznie swoje kwalifikacje w ramach szkoleń realizowanych wewnątrz firmy i na kursach zewnętrznych. Jednym z efektów szkoleń zewnętrznych są uzyskiwane przez naszą firmę Autoryzacje.

Ostatnim filarem jest dążenie do realizacji zlecenia w sposób kompleksowy. Niejednokrotnie poprawne funkcjonowanie najlepszego nawet projektu sieci teleinformatycznej zależne jest nie tylko od dokładnego dobrania elementów aktywnych i pasywnych sieci, ale także np. od zabezpieczenia poprawnego sposobu zasilania urządzeń.

Kompleksowość oferowanych rozwiązań i technologii pozwala nam realizować dowolne zlecenia z zakresu sieci teleinformatycznych, w tym:

 • klasyczne instalacje komputerowe;
 • sieci telefoniczne wraz z telefonią internetową (VoIP);
 • sieci alarmowe, monitoringowe i domofonowe, również w oparciu o własne rozwiązania elektroniczne;
 • sieci elektro-energetyczne dedykowane do zabezpieczenia poprawnego zasilania wybranych instalacji Klienta;
 • sieci bezprzewodowej transmisji danych;
 • rozległe sieci korporacyjne;
 • sieci dostępowe w oparciu o własne węzły Internetowe;
 • okablowanie strukturalne budynków.

Uzupełnieniem ofert budowy sieci, będących w istocie zleceniami infrastrukturalnymi, jest dobór i dostawa elementów aktywnych sieci (serwery, stacje robocze, przełączniki, routery, etc.), a także administracja, serwis i konserwacja istniejących instalacji oraz pracujących w nich urządzeń i systemów, w tym serwerów.

Szczególną rolę wśród oferowanych przez nas usług odgrywa wykonywany przez nas na zlecenie audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych Klienta (Unix/Windows) oraz wdrożenia w zakresie poprawy bezpieczeństwa danych i niezawodności systemów (m.in. archiwizacja danych, zasilanie awaryjne, rozwiązania redundantne).

Realizujemy również zlecenia w zakresie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, rozbudowy komputerów, wdrożeń, aktualizacji i reinstalacji oprogramowania, a także archiwizacji danych w sieciach komputerowych MSP.

Monitoring i bezpieczeństwo

Uzupełnieniem naszej oferty teleinformatycznej dla firm, są wszechstronne systemy monitorowania i zabezpieczenia lokali oraz budynków realizowane w oparciu o szeroką gamę czujników i kamer, dedykowane okablowanie i instalacje radiowe. Centralny element systemów stanowią fabryczne, modyfikowane lub własne centralki, sterowniki oraz oprogramowanie.

Przygotowywane projekty posiadają zawsze opcję integracji z systemami telekomunikacyjnymi, domofonowymi i informatycznymi Klienta umożliwiając ich bieżącą eksploatację i kontrolę z poziomu dedykowanych konsoli, central telefonicznych, komputerów, sterowników radiowych, a nawet telefonów komórkowych.

 

Instalacje

Osobną kategorię stanowią systemy kamer przeznaczone do obserwacji i dozoru pomieszczeń i otoczenia – np. korytarzy, wind, hal produkcyjnych, parkingów, bram i in. Odpowiednie układy umożliwiają zapamiętanie obrazu na taśmach video lub dyskach komputerowych, a także pełną kontrole nad kamerami (zbliżenie, obrót, ostrość, kontrast, tryb nocny itp.).

Całość systemu bezpieczeństwa uzupełniają indywidualne piloty, urządzenia autoryzacji dostępu do stref chronionych, podgląd i zarządzanie z telefonów komórkowych, laptopów i PDA oraz systemy i procedury antynapadowe.

Dobór, montaż, audyt i produkcja elementów systemów monitoringu, alarmowych i domofonowych stanowi rozwinięcie naszej oferty budowy i administracji systemów sieci logicznych o elementy zabezpieczenia i nadzoru. Punktem wyjściowym dla naszej oferty jest fakt, iż klasyczne okablowanie sieci strukturalnej pozwala na wprowadzenie w sieć szeregu urządzeń elektronicznych (jak kamery, czujniki, systemy dostępu, urządzenia rejestrujące i in.), których często elementem nadzorczym są komputery i łącza komputerowe pozwalające na lokalny i zdalny monitoring oraz programowanie i rejestrację zdarzeń. Urządzenia zabezpieczające stanowią ponadto jeden z najważniejszych elementów kontroli dostępu zarówno do samych systemów informatycznych, jak również obiektów publicznych, przemysłowych, biur i mieszkań prywatnych.

Zajmujemy się instalacją standardowych systemów alarmowych oraz produkcją własnych na specjalne zamówienie klienta. Niewątpliwą zaletą systemów własnych jest fakt, iż każde urządzenie jest niepowtarzalne. Potencjalny włamywacz nie może przewidzieć zastosowanych rozwiązań, a klient ma pewność, że urządzenie jest wyposażone w funkcje, które nie występują w standardowych centralach alarmowych (z wyjątkiem systemów bardzo drogich i skomplikowanych).

Energetyka i sterowanie

Wykonujemy kompleksowe zlecenia z zakresu projektowania, budowy oraz przebudowy firmowych instalacji elektroenergetycznych (do 15 kV), jak również systemów automatyki oraz sterowania przemysłowego. 

Naszymi klientami są:

 • Osoby fizyczne;
 • Małe i średnie zakłady przemysłowe;
 • Duże zakłady
Instalacje

Zajmujemy się szeroko pojętymi instalacjami elektrycznymi – zaczynając od instalacji niskoprądowych typu domofony i sieci komputerowe, przechodząc przez zagadnienia z dziedziny automatyki przemysłowej, a kończąc na sieciach elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV.

Projekty wykonują dedykowane zespoły pracowników posiadające wymagane uprawnienia, doświadczenie i referencje. Przygotowywane rozwiązania uwzględniają zarówno specyfikę zakładów, wymagania dotyczące produkcji, jak i integrację rozwiązań z systemami informatycznymi i monitoringu.

W szczególności realizujemy:

 • Wykonawstwo nowych instalacji elektrycznych;
 • Monitoring CCTV analog i IPTV;
 • Projektowanie i wykonawstwo sieci komputerowych;
 • Instalacje domofonowe i video domofonowe;
 • Usuwanie awarii w instalacjach elektrycznych;
 • Modernizację instalacji elektrycznych;
 • Pomiary elektryczne;
 • Pomiary elektronarzędzi;

 

 • Instalacje systemu sygnalizacji pożaru oparte na centralach POLON Alfa;
 • Instalacje alarmowe;
 • Konserwację rozdzielni nn i sn oraz transformatorów do 15 kV;
 • Instalacje dedykowane pod UPS, łącznie z budową automatyki sterującej;
 • Instalacje odgromowe i uziemiające;
 • Automatykę domową i przemysłową budowaną na indywidualne zamówienie;
 • Wdrożenia systemów monitoringu stanu instalacji energetycznych i czynników środowiskowych.
Skip to content