Ujednolicenie stawek za połączenia do krajów Unii Europejskiej.

Uprzejmie informujemy iż zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2015/2120, zmienionym rozporządzeniem (EU) 2018/1971krajowi dostawcy usług połączeń głosowych i SMSów zagranicznych wewnątrz Unii są zobowiązani do stosowania regulowanych cen maksymalnych (taryfy regulowanej), tj. cen, które nie przekraczają:

  • 0,81 zł (0,19 Euro) brutto za minutę połączenia
  • 0,25 zł (0,06 Euro) brutto za wiadomość SMS.

W związku z powyższą zmianą naszym abonentom, którzy posiadają wyższe plany taryfowe, od dnia 1.05.2019 roku ujednolicimy stawki na wskazane w rozporządzeniu stawki maksymalne.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem 42 20 11 000.