Nowa oferta światłowodowa dla bloków od października 2019 r.

Z początkiem roku akademickiego wprowadzamy nową ofertę na dostęp do Internetu oraz łączone pakiety Internet+Telewizja. Jesienią będzie szybciej i taniej. Uproszczeniu uległa również struktura cennika – jest bardziej zwarty i przejrzysty.

Abonentów poszukujących bardziej symetrycznych łączy, które od zawsze wyróżniały naszą ofertę na rynku, zapraszamy do sekcji „Promocja!”.

Więcej informacji można uzyskać w naszym biurze. Zapraszamy!