MNC.PL w zasobach SM Chojny os. Zatorze!

Z początkiem sierpnia 2020 r. na terenie osiedla Chojny Zatorze ruszyły podłączenia abonentów do sieci światłowodowej GPON MNC.PL. Nasze usługi dostępne są w pierwszej kolejności w budynkach przebudowywanej obecnie sieci, której dotychczasowym operatorem był M3.net z Bielska-Białej. W kolejnych krokach planowane są również inwestycje w kolejnych budynkach.

Na mocy zawartego porozumienia, wszyscy dotychczasowi abonenci M3.net mają zapewnioną możliwość migracji do sieci MNC.PL z uwzględnieniem trwających jeszcze (jeśli ma to miejsce) okresów promocyjnych na usługi dostępu do Internetu dotychczasowego operatora.